Aktualności


Rekrutacja do szkół podstawowych

12 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 18 marca 2019 r. Później system elektroniczny będzie nieaktywny. 

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. 

Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu, urodzone w: 

  • 2012 r. – jako 7-latki, 
  • 2013 r. – jako 6-latki – jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2018/2019, wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Można wybrać maksymalnie 3 szkoły.

 29 marca 2019 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych. W terminie 5-8 kwietnia 2019 ruszy nabór uzupełniający do klas I w publicznych szkołach podstawowych, w których będą jeszcze wolne miejsca. Ten etap odbywać się będzie bez narzędzi elektronicznych. 

Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły I wyboru w dniach 12 – 18 marca 2019 r. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów   do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław.

Pliki do pobrania:

a) Harmonogram do klas I w SP – pdf

b) Kryteria – pdf

Uwaga!

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych.

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie