E-dziennik

Aktualności


List do Rodziców

       Szanowni Rodzice!

            Na pewno znane są Państwu informacje dotyczące protestu nauczycieli. W naszej szkole  w poprzednim tygodniu zostało przeprowadzone referendum w tej sprawie. Zespół pracowników szkoły (nauczyciele, pracownicy administracji oraz obsługi) wypowiedział się  za przystąpieniem 8 kwietnia 2019 r. do ogólnopolskiego strajku.

               Mam świadomość, że sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy, wzbudza Państwa niepokój, ale jest także trudna dla mnie jako osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie placówki. Zrobię wszystko, aby zapewnić opiekę i bezpieczeństwo naszym uczniom, ale ponieważ może  okazać się to niewykonalne bardzo proszę postarajcie się Państwo zabezpieczyć  dzieciom opiekę we własnym zakresie. Jednocześnie informuję,  że w przypadku przedłużającego się protestu mogą pojawić się trudności  z przeprowadzeniem egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty.  Postaram się na bieżąco przekazywać Państwu istotne informacje w tym zakresie. Proszę śledzić naszą stronę internetową oraz pocztę w dzienniku elektronicznym Librus. Będę też na bieżąco informować szkolną Radę Rodziców o sytuacji w szkole.

                 Proszę Państwa o zrozumienie sytuacji, wsparcie i wyrozumiałość.

                                                                                    Z wyrazami szacunku  
                                                                                                   Alina Hryniewiecka

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie