E-dziennik

Aktualności


Aktualizacja. Zamówienie publiczne na usługi restauracyjne

Informujemy, że w biuletynie informacji publicznej (BIP) SP nr 81, pojawiło się ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego na usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020.

UWAGA. W dniu 23.05.2019r wprowadzone zostały modyfikacje do zamówienia, a termin składania ofert został wydłużony do dnia 29.05.2019r. Prosimy o ponowne zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

W dniu 30.05.2019r. zostało opublikowane zbiorcze zestawienie ofert.

W dniu 18.06.2019r. dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w BIP SP nr 81 pod TYM ADRESEM

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie