Aktualności


Finaliści zDolnego Ślązaka

Zakończyły się kwalifikacje do etapu finałowego konkursów „zDolny Ślązak” z języka polskiego, historii oraz matematyki. Próg kwalifikacyjny wyniósł: z języka polskiego – 21, z historii – 29, a z matematyki 19 punktów. W kolejnych dniach będą ogłoszone kwalifikacje z pozostałych przedmiotów, a do 15 grudnia podany zostanie szczegółowy harmonogram etapów finałowych. Części pisemne odbędą się w styczniu i na początku lutego, części ustne pod koniec lutego i na początku marca.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:
1. z języka polskiego: Nadia Jasieniecka i Krzysztof Ciapa

2. z matematyki:  Patryk Szewczyk

Gratulujemy, życzymy sukcesów w finale i tytułów laureatów!

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie