Menu Zamknij

XVIII Olimpiada Matematyczna Juniorów

Zapraszamy uczniów klas starszych (VII – VIII) do udziału w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów.

Przed podjęciem decyzji o udziale w konkursie proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Olimpiady oraz zadaniami.

Adres strony internetowej Olimpiady https://omj.edu.pl/
Znajdują się tam także zadania z lat ubiegłych oraz testy próbne.

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: testowej i korespondencyjnej.

• Część testowa odbywa się w szkole 29 (czwartek) września 2022r. o godz. 8.50. Test trwa 75-minutowego, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń poda poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymuje 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane jest 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymuje punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej są równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej.

• Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przekazaniu swoich rozwiązań na ręce szkolnego koordynatora (p. Anna Cieślak) do dnia 11 (wtorek) października 2022 r, który przesyła prace do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Po 11 października uczniowie wysyłają prace w własnym zakresie (mogą to zrobić do 17 października, decyduje data stempla pocztowego) .

Zapisy na etap szkolny u nauczycieli matematyki do 26 września.

Skip to content