Deklaracja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO http://www.sp81.wroclaw.pl/ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 81 IM. WANDY RUTKIEWICZ

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych.

 Treści niedostępne:

  • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

 

Wyłączenia:

  • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22.09.2020 r.
 

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

 

Skróty klawiszowe

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

 Dostępność architektoniczna siedziby

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy
Jastrzębiej 26 we Wrocławiu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek

Dostęp do budynku jak i klatki schodowe nie jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym.  Ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Wejście główne

Główne wejście do budynku jest na parterze Szkoła Podstawowa nr 81 im.  Wandy Rutkiewicz zlokalizowana jest na trzech poziomach (parter, I i II piętro) połączonych ze sobą schodami. Budynek posiada dodatkowe wejścia boczne. Drzwi wejściowe główne są przeszklone. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Portiernia i Informacja

Woźni dyżurują po lewej stronie od wejścia głównego.

 

Sekretariat

Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.

 

Pomieszczenia biurowe

Niedostępne dla osób na wózkach. Pokoje posiadają oznaczenia numeryczne
i stanowiskowe, bez tabliczek imiennych, zawieszone na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Pomieszczenia sanitarne

Szkoła nie posiada dostosowanych  toalet dla osób niepełnosprawnych,

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem brak  wyznaczonych miejsc parkingowych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku Szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.
Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących – niedostępne.

Schody

Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w bocznych częściach budynku. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze, usytuowane po lewej stronie. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach.

Dojazd

Budynek Szkoły Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz znajduje się przy ul. Jastrzębiej 26 Dojścia piesze są od ulic Gajowickiej i Jastrzębiej. Przejścia dla pieszych
nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

 

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m.
Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 400m.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 81 im.  Wandy Rutkiewicz dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego http://www.sp81.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie
z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej http://www.sp81.wroclaw.pl/
Jeśli stwierdzisz, że nasza strona http://www.sp81.wroclaw.pl/nie jest dla Ciebie w pełni dostępna, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

tel. +48 71 798 6715
e-mail: sekretariat.sp081@wroclawskaedukacja.pl

Postępowanie odwoławcze

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

Przydatne linki

metryczka

Wytworzył: Administrator

 

Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie