Destination Imagination

Destination Imagination to program kreatywnego myślenia, dający możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni.  Uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu. Bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu.  Mottem programu są słowa: „Patrz tam gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć nie potrafią”.

Program zachęca dzieci i młodzież do podejmowania procesu tworzenia – w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań oraz kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych.

 Program Destination Imagination tworzą zespoły dzieci lub młodzieży, liczące od 4 do 7 osób, wraz z Treneram i. ​Przez cały rok szkolny Drużyny pracują nad wybranym przez siebie Wyzwaniem – projektem, a efekty swojej pracy prezentują na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, która odbywa się co roku we Wrocławiu.

Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie