Edukacja w Miejscach Pamięci

Celem projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci” jest umożliwienie wrocławskiej młodzieży odwiedzenia miejsc pamięci i poznania różnorodnych form upamiętniania – ważnych zarówno dla polskiej świadomości historycznej, jaki i reprezentantów innych narodów oraz grup etnicznych i kulturowych. Bardzo ważnym elementem projektu jest kształtowanie postawy refleksyjnej wobec historii: uwrażliwienia na przemoc i wykluczenia oraz pokazania skutków nietolerancji wobec innych tradycji, przekonań i religii. Projekt przewiduje wyjazdy do miejsc pamięci wybranych pod kątem grup wiekowych. Uczniowie szkół podstawowych odwiedzają m.in. dzielnicę Wzajemnego Szacunku oraz Muzułmańskie Centrum Kulturalno–Oświatowe we Wrocławiu. Program przewiduje wcześniejsze przygotowanie uczniów do wyjazdów. Odbywają się zajęcia i warsztaty, na których poznawana jest historia miejsc, dyskusja o tolerancji, jej braku oraz idących za tym konsekwencjach. Ponadto uczniowie zwiedzają przy tej okazji miejsca ukazujące pozytywną moc sprawczą współpracy np. kopalnię soli w Wieliczce.

Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie