Eksperci programowania

„Eksperci programowania”

Projekt będzie realizowany w 40 szkołach podstawowych w 12 gminach w podregionie wrocławskim. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć (tablety, maty edukacyjne, klocki LEGO WeDo 2.0 czy kamery USB).Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów ScratchScratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Nauczyciele w trakcie szkoleń  zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z podstaw programowania, zdobędą umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej oraz otrzymają wsparcie profesjonalnych trenerów na każdym etapie wdrażania zajęć. Organizatorem projektu jest Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu. W naszej szkole projekt realizowany będzie w bieżącym roku szkolnym wśród uczniów klas II i III.

Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie