Menu Zamknij

Kalendarium 2023/2024

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 81 im.  Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu w roku szkolnym 2023/2024

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

4.09.2023

poniedziałek

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

2.10.– 6.10.2023

pon – pt

Wycieczki szkolne

13.10.2023

piątek

Dzień opiekuńczo – wychowawczy.

14.10.2023

sobota

Dzień Edukacji Narodowej

18.10.2023

środa

Pasowanie na Ucznia

Październik 2023 r.

zDolny Ślązak – etap szkolny

1.11.2023

środa

Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo wolny.

2.11.2023

czwartek

Dzień zajęć opiekuńczo- wychowawczych

11.11.2023

sobota

Święto Niepodległości.

14.11.2023

wtorek

Próbny egzamin ósmoklasisty – język polski

15.11.2023

środa

Próbny egzamin ósmoklasisty – matematyka

16.11.2023

czwartek

Próbny egzamin ósmoklasisty – język obcy

6.12.2023

środa

Wystawienie ocen proponowanych na I semestr

22.12.2023

piątek

Dzień Tradycji. Dzień opiekuńczo – wychowawczy.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 23.12.2023 – 31.12.2023

1.01.2024

poniedziałek

Nowy Rok. Dzień ustawowo wolny.

6.01.2024

sobota

Święto Trzech Króli. Dzień ustawowo wolny.

3.01.2024

środa

Wystawienie ocen na I semestr

10.01.2024

środa

Rada klasyfikacyjna

11.01.2024

czwartek

Apel podsumowujący pracę uczniów w I semestrze

KONIEC I SEMESTRU 12.01.2024

FERIE ZIMOWE 15.01. 2024 – 28.01.2024

ROZPOCZĘCIE II SEMESTRU 29.01.2024

7.02.2024

środa

Rada podsumowująca I semestr

20.02.2024

wtorek

Próbny egzamin ósmoklasisty – język polski

21.02.2024

środa

Próbny egzamin ósmoklasisty – matematyka

22.02.2024

czwartek

Próbny egzamin ósmoklasisty – język obcy

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 28.03.2024 – 2.04.2024

1.05.2024

środa

Święto Pracy. Dzień ustawowo wolny.

2.05.2024

czwartek

Dzień wolny od zajęć. Dzień odpracowany w dniu 18.05.2023 (sobota)

3.05.2024

piątek

Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień ustawowo wolny.

8.05.2024

środa

Wystawienie ocen proponowanych ocen końcoworocznych.

14.05.2024

wtorek

Egzamin ósmoklasisty – język polski. Dzień opiekuńczo – wychowawczy.

15.05.2024

środa

Egzamin ósmoklasisty – matematyka. Dzień opiekuńczo – wychowawczy.

16.05.2024

 

czwartek

Egzamin ósmoklasisty – język obcy. Dzień opiekuńczo – wychowawczy.

18.05.2024

sobota

Festyn Szkolny. Dzień odpracowany za 2.05.2024

20.05 – 7.06.2024

poniedziałek – piątek

Wycieczki szkolne

30.05.2024

czwartek

Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny.

31.05.2024

piątek

Dzień zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

5.06.2024

środa

Wystawienie ocen końcoworocznych

10.06.2024

poniedziałek

Egzamin ósmoklasisty – język polski. Termin dodatkowy.

11.06.2024

wtorek

Egzamin ósmoklasisty – matematyka. Termin dodatkowy.

12.06.2024

środa

Egzamin ósmoklasisty – język obcy. Termin dodatkowy.

12.06.2024

środa

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

13.06.2024

czwartek

Apel podsumowujący pracę uczniów w II semestrze

21.06.2024

piątek

Dzień zajęć opiekuńczo – wychowawczych

20.06.2024

czwartek

Pożegnanie uczniów klas VIII

21.06.2024

piątek

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

22.06.2024 – 31.08.2024 FERIE LETNIE

24.06.2024

poniedziałek

Podsumowująca Rada Pedagogiczna

Skip to content