Historia Szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 81 sięga 1 września 1964 roku, kiedy uroczystym rozpoczęciem nowego roku szkolnego rozpoczęła działalność nowa szkoła wybudowana w ramach akcji „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” (lata 1958 – 1965).

Do roku 1999 szkoła funkcjonowała jako Sportowa Szkoła Podstawowa nr 81 im. Powstańców Śląskich.  Od 1 września 1999 roku w związku z reformą systemu oświaty w budynku rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 23, które decyzją społeczności szkolnej otrzymało imię Wandy Rutkiewicz. Funkcję dyrektora placówki od powstania do likwidacji sieci gimnazjów pełniła Pani Jadwiga Żakowska.

W roku 2017 historia zatoczyła koło i na budynku (w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o powrocie  szkół podstawowych  do kształcenia w cyklu ośmioletnim) pojawiała się ponownie tabliczka z nazwą Szkoła Podstawowa nr 81, ale już im. Wandy Rutkiewicz.

 

DYREKCJA SZKOŁY OD 2017 ROKU

Dyrektorzy

1.09.2019 – dzisiaj  – mgr Mariusz Chmiel

1.09.2017 – 31.08.2019 – mgr Jadwiga Żakowska

Wicedyrektorzy

1.09.2020 – dzisiaj – mgr Krzysztof Oleś

1.09.2017 – 31.08.2020 – mgr Alina Hryniewiecka

 

Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie