Historia Szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 81 sięga 1 września 1964 roku, kiedy uroczystym rozpoczęciem nowego roku szkolnego rozpoczęła działalność nowa szkoła wybudowana w ramach akcji „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” (lata 1958 – 1965).

Do roku 1999 szkoła funkcjonowała jako Sportowa Szkoła Podstawowa nr 81 im. Powstańców Śląskich.  Od 1 września 1999 roku w związku z reformą systemu oświaty w budynku rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 23, które decyzją społeczności szkolnej otrzymało imię Wandy Rutkiewicz. Funkcję dyrektora placówki od powstania do likwidacji sieci gimnazjów pełniła Pani Jadwiga Żakowska.

W roku 2017 historia zatoczyła koło i na budynku (w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o powrocie  szkół podstawowych  do kształcenia w cyklu ośmioletnim) pojawiała się ponownie tabliczka z nazwą Szkoła Podstawowa nr 81, ale już im. Wandy Rutkiewicz. Pierwszym dyrektorem powołanej szkoły została ponownie Pani Jadwiga Żakowska (2017/2018 – 2018/2019), a następnie, od początku roku szkolnego 2019/2020 – Pan Mariusz Chmiel.

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie