OBIADY SZKOLNE – INFORMACJE

Informacje   obiady szkolne w roku szkolnym 2020/2021

Dotyczy: obiadów szkolnych w Szkole Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021

Każdy rodzic deklarujący dziecko do korzystania z obiadów szkolnych  w Stołówce szkolnej zobowiązany jest  do podpisania umowy o korzystanie z obiadów w Stołówce szkolnej w roku szklonym 2020/2021

I.       Od 01 września 2020 roku nastąpią zmiany dotyczące wpłat za obiady ( w odniesieniu do ubiegłego roku szkolnego )

Z rodzicem/opiekunem ucznia zostanie podpisana umowa o korzystanie z obiadów w Stołówce szkolnej,  z podaniem indywidualnego numeru konta wygenerowanego przez system bankowy, do wpłat za obiady za danego ucznia  ( zmiana w odniesieniu do roku szkolnego 2019/2020)

II.     Informacje ogólne:

 1. Obiady przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową – Kanzeon
 2. Cena obiadu dla ucznia wynosi 7,00 zł ( wsad do kotła )
 3. Cena usługi  cateringowej, której koszt pokrywa Gmina Wrocław ( przygotowanie obiadu, dostarczenie do szkoły ) wynosi  2,10 zł/obiad,
 4. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 81 mogą korzystać z obiadów szkolnych od 02. września 2020 roku – konieczne zgłoszenie najpóźniej do 01.09.2020 ( do godz. 15-tej ),
 5. uczeń otrzyma obiad następnego dnia po podpisaniu umowy na korzystanie z obiadów,
  Wyjątek początek roku szkolnego : uczeń otrzyma obiad następnego dnia po dostarczeniu deklaracji/informacji o korzystaniu z obiadów szkolnych. Na podstawie danych zawartych w deklaracji zostanie sporządzona umowa.  
 6. Wpłat za obiady należy dokonywać na numer konta podany w umowie – każdy uczeń ma indywidualny numer konta,  
 7. Informacja dla rodziców /opiekunów uczniów uczęszczających do SP 81 w roku szkolnym 2019/2020 – nie dokonywać  wpłat za obiady na konto obowiązujące w 2019/2020 roku

III. Dotyczy informacji o uczniach którzy będą  korzystać z obiadów w pierwszych dniach po rozpoczęciu roku szkolnego                                                                                                                                              

Umowa z podaniem indywidualnego konta do wpłat za obiady może być podpisana dopiero  po wprowadzeniu danych ucznia do programu żywieniowego ( imię i nazwisko, klasa, adres, mail rodzica, tel. kontaktowy ). Aby móc określić ilość uczniów (szczególnie  w okresie 02-04/września ) należy wypełnić

 1. deklarację / informację  – zgłoszenie na obiady, na podstawie której zostanie sporządzona umowa. Wzór deklaracji  należy pobrać ze strony internetowej : www.sp81.wroclaw.pl.( zakładka dla rodzica/obiady szkolne ). Wypełnioną  deklarację/informację przekazać do sekretariatu szkoły, lub na maila osoby zajmującej się rozliczeniem wpłat za obiady: bozena.piwko@wroclawskaedukacja.pl. Podpisaną umowę po  wydrukowaniu w SP 81 otrzyma rodzic/opiekun ucznia.
 2. Wzór umowy również znajduje się na podanej wyżej stronie internetowej szkoły.
 3. Rodzic nie drukuje umowy, zostanie ona wydrukowana po wprowadzeniu danych z przekazanej deklaracji.
 4.  Dodatkowo w dniu 01.09.2020 roku pracownik szkoły może przekazać zainteresowanym  rodzicom druk deklaracji/informacji do wypełnienia ( hol szkoły, parter ).

Tylko  uczniowie zgłoszeni 01. września  2020 roku do godz. 15:00 będą mogli  jeść obiady od 02 września 2020 roku, pozostali uczniowie następnego dnia po zgłoszeniu

Dodatkowo Informacji dotyczących obiadów szkolnych można uzyskać : tel.  71 798-67-15 w 113

 

PROŚBA  DO RODZICÓW /OPIEKUNÓW

Prośba : o bardzo czytelne nanoszenie  danych do deklaracji/informacji w sprawie korzystania z obiadów w Stołówce szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

Dane te zostaną wprowadzone do systemu ( tabela żywieniowa ), na podstawie których zostanie :

                 2.1 wygenerowany indywidualny numer  konta bankowego

                 2.2 wygenerowana będzie wiadomość o wysokości zapłaty za dany miesiąc, przesłana na podanego maila 

Prosi się również o wypełnienie wszystkich pozycji

                 3.1 rodzic /opiekun

                 3.2 uczeń

 

 

Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie