OBIADY SZKOLNE – INFORMACJE

Wykaz kwot do zapłaty za obiady szkolne w Szkole Podstawowej nr 81 – rok szkolny 2019/2020 – KLIKNIJ TUTAJ

 

Szanowni Rodzice

 

Dotyczy: obiadów szkolnych w Szkole Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020 roku

 

Od 04  września 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 81 mogą korzystać z obiadów szkolnych.

Każdy rodzic deklarujący dziecko do korzystania z obiadów szkolnych  w Stołówce szkolnej zobowiązany jest  do:

I.    zgłoszenia dziecka  na obiady poprzez:

  1. wypełnienie i podpisanie karty zapisu ucznia. Karta jest do pobrania ze strony internetowej szkoły www.sp81.wroclaw.pl w zakładce dla rodzica/obiady,
  2. dostarczenie wypełnionej karty do szkoły, która jest pobrania i  wydrukowania na stronie internetowej szkoły
  3. dodatkowo w dniu 02.09.2019 roku pracownik szkoły może przekazać zainteresowanym  rodzicom karty zapisu do wypełnienia ( hol szkoły, parter ).Tylko  uczniowie zgłoszeni 02,03 września  2019 roku do godz. 15:00 będą mogli  jeść obiady od 04 września 2019 roku, pozostali uczniowie następnego dnia po zgłoszeniu.   

II. informacji o konieczności obiadów dietetycznych dla ucznia, potwierdzonych stosownym zaświadczeniem lekarskim  złożonym w sekretariacie szkoły.

III . zapoznania się Regulaminem zasad odpłatności i korzystania z obiadów wydawanych  w Szkole Podstawowej nr 81 we Wrocławiu, z którego wynika, że  opłaty za obiady za miesiąc bieżący należy dokonywać w terminie od pierwszego do dziesiątego dnia tego miesiąca. Brak wpłaty w w/w termonie skutkować będzie wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania  zaległości. 

Wszelkie informacje dotyczące obiadów w SP 81  zawarte są w następujących plikach zamieszczonych na stronie internetowej szkoły www.sp81.wroclaw.pl, zakładka dla rodzica/obiady

  1. Informacje – obiady
  2. Karta zapisu ucznia na obiady
  3. Regulamin zasad odpłatności i korzystania z obiadów
  4. Zasady korzystania ze Stołówki Szkolnej w SP 81

 

Dodatkowo informacji dotyczących  obiadów szkolnych można uzyskać pod numerem tel. 71-798-67-15, wew. 113 (w poniedziałki , wtorki, czwartki).

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie