Menu Zamknij

Obiady 2022/2023

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu, ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Informujemy, że masz prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także do złożenia skargi

na przetwarzanie danych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Dane osobowe dzieci korzystających ze stołówki przetwarzamy w celu zapewnienia im wyżywienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie oraz na www.sp81.wroclaw.pl w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna – edukacja dziecka w placówce.

Dane osobowe rodziców dzieci korzystających ze stołówki przetwarzamy w celu realizacji umowy dotyczącej zapewnienia wyżywienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie oraz na www.sp81.wroclaw.pl w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych (RODO) – Klauzula informacyjna – umowa.

Informacje o obiadach

Wzór umowy

Regulamin zasad odpłatności i korzystania z posiłków

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Jadłospis – dieta wegetariańska bez ryb 

Jadłospis podstawowy

Jadłospis, dieta bezmleczna 

Skip to content