Prawo w szkole

Edukacyjno – informacyjny projekt „Prawo w szkole” realizowany jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W ramach w/w projektu uczniowie klas VII i VIII zapoznawani są z podstawowymi zasadami funkcjonowania sądów oraz korporacji prawniczych.  Uzyskują wiedzę na temat podstawowych instytucji prawa cywilnego i karnego, w tym działania sądów, odpowiedzialności nieletnich i ochrony wizerunku. Ponadto mają możliwość bezpośredniego uczestnictwa w rozprawach w Sądzie Okręgowym, III Wydział Karny.

Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie