Menu Zamknij

Programy i projekty

Celem projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci” jest umożliwienie wrocławskiej młodzieży odwiedzenia miejsc pamięci i poznania różnorodnych form upamiętniania – ważnych zarówno dla polskiej świadomości historycznej, jaki i reprezentantów innych narodów oraz grup etnicznych i kulturowych. Bardzo ważnym elementem projektu jest kształtowanie postawy refleksyjnej wobec historii: uwrażliwienia na przemoc i wykluczenia oraz pokazania skutków nietolerancji wobec innych tradycji, przekonań i religii. Projekt przewiduje wyjazdy do miejsc pamięci wybranych pod kątem grup wiekowych. Uczniowie szkół podstawowych odwiedzają m.in. dzielnicę Wzajemnego Szacunku oraz Muzułmańskie Centrum Kulturalno–Oświatowe we Wrocławiu. Program przewiduje wcześniejsze przygotowanie uczniów do wyjazdów. Odbywają się zajęcia i warsztaty, na których poznawana jest historia miejsc, dyskusja o tolerancji, jej braku oraz idących za tym konsekwencjach. Ponadto uczniowie zwiedzają przy tej okazji miejsca ukazujące pozytywną moc sprawczą współpracy np. kopalnię soli w Wieliczce.

 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Nasza szkoła realizuje długofalowy program promocji zdrowia, kształtuje postawy prozdrowotne, rozwija bazę materialną i środowisko fizyczne. Różnorodne działania prozdrowotne obejmują profilaktykę, aktywny styl życia, zdrowe i racjonalne żywienie oraz integrację środowiska szkolnego.
Szkoła uczestniczy w programie unijnym „Warzywa i owoce w szkole. Program dla szkół”  Celem nadrzędnym naszego Szkolnego Programu Promocji Zdrowia jest pogłębianie świadomości oraz promowanie zachowań sprzyjających zdrowi

 

W roku szkolnym 2019/2020 Pani  Dorota Dziemaszkiewicz z klasą VB uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”. Organizatorem jest Fundacja Uniwersytet Dzieci.

Projekt przeznaczony jest do realizacji podczas godzin wychowawczych. W ramach projektu uczniowie rozwijają swoją empatię, samoświadomość oraz poznają sposoby akceptowania trudnych odczuć.  Nauczyciel zrealizuje cykl 8 scenariuszy lekcji. W ich trakcie uczniowie dowiadują się jak rozpoznawać, oswajać i wyrażać emocje. Poznają również wartość i rolę różnych odczuć,  integrują się  oraz wspólne spędzają czas rozwiązując  niełatwe problemy.

 

 

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. Celem programu jest promowanie nauki, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych.

 

Światowy Wrocław to pilotażowy miejski projekt edukacyjny, który powstał w odpowiedzi na wyzwania związane z rosnącą liczbą obcokrajowców w naszym mieście ( we Wrocławiu mieszkają ludzie z około 120 krajów, a we wrocławskich szkołach i przedszkolach uczy się ponad 2000 dzieci i młodzieży z 41 krajów, mówiących w 18 językach).

„Światowy Wrocław” to cykl zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat wielokulturowości z udziałem obcokrajowców. Celem projektu jest podniesienie kompetencji międzykulturowych dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli, budowanie postaw otwartości i szacunku do drugiego człowieka niezależnie od kraju pochodzenia i kultury. Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej części obcokrajowiec w obecności nauczyciela prezentuje wiedzę odpowiednio dopasowaną do wieku odbiorców i wybranej lekcji (geografia, języki obce itd.). W drugiej części wiedzę na temat własnej kultury przedstawią uczniowie. Prezentacja może przybrać postać pokazu multimedialnego, mini-wykładu, przedstawienia teatralnego, wystawy fotografii itp. Podczas zajęć uczestnicy z pomocą tłumacza (opcjonalnie) nawiązują dialog i wymieniają się osobistymi refleksjami  i doświadczeniami.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat oraz do wszystkich dorosłych zainteresowanych integracją społeczną oraz podnoszeniem kompetencji międzykulturowych, w szczególności do nauczycielek i nauczycieli oraz innych osób pracujących we wrocławskich placówkach edukacyjnych.

 

Kampania Rowerowy Maj służy promocji  zdrowego trybu życia.  Akcja poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych. Zasady kampanii są bardzo proste: każdy uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników i klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

Głównym celem ogólnopolskiej akcji jest budowanie pozytywnego wizerunku książki tak, by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z relaksem, wolnym czasem i rozrywką. Akcja ma zachęcić do  sięgnięcia po książkę tych uczniów, którzy nie odkryli radości z czytania, a książkę wciąż traktują jako przykry obowiązek. Jej celem nie jest zmuszanie,  lecz motywowanie, przekonanie, że czytanie jest miłe, że czyta nie tylko garstka najlepiej uczących się rówieśników, ale wszyscy – łącznie z nauczycielami, pracownikami szkoły i gośćmi.  Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki. Rekord ma motywować uczniów i uświadamiać wielki potencjał organizacyjny bibliotek.  W akcji najważniejsi są uczniowie i to im podporządkowujemy działania, to im „ma się podobać”.

 

„Eksperci programowania”

Projekt będzie realizowany w 40 szkołach podstawowych w 12 gminach w podregionie wrocławskim. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć (tablety, maty edukacyjne, klocki LEGO WeDo 2.0 czy kamery USB).Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów ScratchScratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Nauczyciele w trakcie szkoleń  zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z podstaw programowania, zdobędą umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej oraz otrzymają wsparcie profesjonalnych trenerów na każdym etapie wdrażania zajęć. Organizatorem projektu jest Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu. W naszej szkole projekt realizowany będzie w bieżącym roku szkolnym wśród uczniów klas II i III.

 

Skip to content