Menu Zamknij

Projekty szkolne

„Warzywa i owoce w szkole. Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

W programie uczestniczą  dzieci  z  klas I – V szkół podstawowych.
Dzieci otrzymują bezpłatnie, kilka razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku szkolnym, owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne. Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów, tak aby dzieci miały możliwość poznać i polubić nowe smaki. Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego będą im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone:

  • owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa) oraz soki,
  • mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.

 

Ponieważ śniadanie to najważniejszy posiłek dnia,  dzięki któremu  dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc. Organizatorami programu jest Partnerstwo dla Zdrowia – koalicja: Danone, Lubella (należąca do Grupy Maspex Wadowice), marki Biedronka (należąca do Grupy Jeronimo Martins) oraz Instytut Matki i Dziecka  (instytucja naukowa i medyczna). Program przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, a 8 listopada obchodzony jest Dzień Śniadanie Daje Moc.

 

Celem projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci” jest umożliwienie wrocławskiej młodzieży odwiedzenia miejsc pamięci i poznania różnorodnych form upamiętniania – ważnych zarówno dla polskiej świadomości historycznej, jaki i reprezentantów innych narodów oraz grup etnicznych i kulturowych. Bardzo ważnym elementem projektu jest kształtowanie postawy refleksyjnej wobec historii: uwrażliwienia na przemoc i wykluczenia oraz pokazania skutków nietolerancji wobec innych tradycji, przekonań i religii. Projekt przewiduje wyjazdy do miejsc pamięci wybranych pod kątem grup wiekowych. Uczniowie szkół podstawowych odwiedzają m.in. dzielnicę Wzajemnego Szacunku oraz Muzułmańskie Centrum Kulturalno–Oświatowe we Wrocławiu. Program przewiduje wcześniejsze przygotowanie uczniów do wyjazdów. Odbywają się zajęcia i warsztaty, na których poznawana jest historia miejsc, dyskusja o tolerancji, jej braku oraz idących za tym konsekwencjach. Ponadto uczniowie zwiedzają przy tej okazji miejsca ukazujące pozytywną moc sprawczą współpracy np. kopalnię soli w Wieliczce.

 

 

Projekt „Szkoła w Mieście” to nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów: język polski, matematyka, zajęcia teatralne, fizyka, chemia, biologia, wychowanie fizyczne przy zachowaniu dbałości o poczucie tożsamości z miejscem, w którym uczeń  żyje i rozwija się. Ideą projektu jest realizowanie treści podstawy programowej w przestrzeni Miasta w różnych organizacjach/instytucjach (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie), a celem – zmiana oblicza szkoły, wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca edukacji, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost jakości nauczania, uczynienie „uczestnictwa w kulturze” naturalnym elementem życia uczniów. Dzięki zajęciom w ramach tego projektu  dzieci poznając wiele nowych instytucji i obiektów są jednocześnie odbiorcami i twórcami kultury oraz współtwórcami zajęć, warsztatów, doświadczeń. Udział w projekcie ma pozytywny wpływ na rozwój ich indywidualnych zainteresowań, sprzyja rozwojowi pod względem merytorycznym, poznawczym i emocjonalnym. Szkoła staje się miejscem pasji zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Projekt „Szkoła w Mieście” wzbogaca ofertę szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, patriotyzmu lokalnego,  wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu.

Projekt „Szkoła w Mieście” wzbogaca ofertę szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, patriotyzmu lokalnego, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu. W roku szkolnym 2019/2020 udział w projekcie biorą uczniowie klas 1-8. Koordynatorem projektu jest Pani Marta Cyran.

 

Destination Imagination to program kreatywnego myślenia, dający możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni.  Uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu. Bazuje na koncepcji myślenia rozbieżnego (dywergencyjnego) zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu.  Mottem programu są słowa: „Patrz tam gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć nie potrafią”.

Program zachęca dzieci i młodzież do podejmowania procesu tworzenia – w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. Destination Imagination stawia przed uczestnikami projekty zespołowe, które wyzwalają ducha odkrywczości i samodzielności, zachęcają do zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań oraz kreują poczucie odpowiedzialności wobec innych.

 Program Destination Imagination tworzą zespoły dzieci lub młodzieży, liczące od 4 do 7 osób, wraz z Treneram i. ​Przez cały rok szkolny Drużyny pracują nad wybranym przez siebie Wyzwaniem – projektem, a efekty swojej pracy prezentują na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, która odbywa się co roku we Wrocławiu.

 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Nasza szkoła realizuje długofalowy program promocji zdrowia, kształtuje postawy prozdrowotne, rozwija bazę materialną i środowisko fizyczne. Różnorodne działania prozdrowotne obejmują profilaktykę, aktywny styl życia, zdrowe i racjonalne żywienie oraz integrację środowiska szkolnego.
Szkoła uczestniczy w programie unijnym „Warzywa i owoce w szkole. Program dla szkół”  Celem nadrzędnym naszego Szkolnego Programu Promocji Zdrowia jest pogłębianie świadomości oraz promowanie zachowań sprzyjających zdrowi

 

W roku szkolnym 2019/2020 Pani  Dorota Dziemaszkiewicz z klasą VB uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”. Organizatorem jest Fundacja Uniwersytet Dzieci.

Projekt przeznaczony jest do realizacji podczas godzin wychowawczych. W ramach projektu uczniowie rozwijają swoją empatię, samoświadomość oraz poznają sposoby akceptowania trudnych odczuć.  Nauczyciel zrealizuje cykl 8 scenariuszy lekcji. W ich trakcie uczniowie dowiadują się jak rozpoznawać, oswajać i wyrażać emocje. Poznają również wartość i rolę różnych odczuć,  integrują się  oraz wspólne spędzają czas rozwiązując  niełatwe problemy.

 

Edukacyjno – informacyjny projekt „Prawo w szkole” realizowany jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W ramach w/w projektu uczniowie klas VII i VIII zapoznawani są z podstawowymi zasadami funkcjonowania sądów oraz korporacji prawniczych.  Uzyskują wiedzę na temat podstawowych instytucji prawa cywilnego i karnego, w tym działania sądów, odpowiedzialności nieletnich i ochrony wizerunku. Ponadto mają możliwość bezpośredniego uczestnictwa w rozprawach w Sądzie Okręgowym, III Wydział Karny.

 

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata. Celem programu jest promowanie nauki, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych.

 

Światowy Wrocław to pilotażowy miejski projekt edukacyjny, który powstał w odpowiedzi na wyzwania związane z rosnącą liczbą obcokrajowców w naszym mieście ( we Wrocławiu mieszkają ludzie z około 120 krajów, a we wrocławskich szkołach i przedszkolach uczy się ponad 2000 dzieci i młodzieży z 41 krajów, mówiących w 18 językach).

„Światowy Wrocław” to cykl zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat wielokulturowości z udziałem obcokrajowców. Celem projektu jest podniesienie kompetencji międzykulturowych dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli, budowanie postaw otwartości i szacunku do drugiego człowieka niezależnie od kraju pochodzenia i kultury. Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej części obcokrajowiec w obecności nauczyciela prezentuje wiedzę odpowiednio dopasowaną do wieku odbiorców i wybranej lekcji (geografia, języki obce itd.). W drugiej części wiedzę na temat własnej kultury przedstawią uczniowie. Prezentacja może przybrać postać pokazu multimedialnego, mini-wykładu, przedstawienia teatralnego, wystawy fotografii itp. Podczas zajęć uczestnicy z pomocą tłumacza (opcjonalnie) nawiązują dialog i wymieniają się osobistymi refleksjami  i doświadczeniami.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat oraz do wszystkich dorosłych zainteresowanych integracją społeczną oraz podnoszeniem kompetencji międzykulturowych, w szczególności do nauczycielek i nauczycieli oraz innych osób pracujących we wrocławskich placówkach edukacyjnych.

 

Kampania Rowerowy Maj służy promocji  zdrowego trybu życia.  Akcja poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych. Zasady kampanii są bardzo proste: każdy uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników i klas i placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

Głównym celem ogólnopolskiej akcji jest budowanie pozytywnego wizerunku książki tak, by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z relaksem, wolnym czasem i rozrywką. Akcja ma zachęcić do  sięgnięcia po książkę tych uczniów, którzy nie odkryli radości z czytania, a książkę wciąż traktują jako przykry obowiązek. Jej celem nie jest zmuszanie,  lecz motywowanie, przekonanie, że czytanie jest miłe, że czyta nie tylko garstka najlepiej uczących się rówieśników, ale wszyscy – łącznie z nauczycielami, pracownikami szkoły i gośćmi.  Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki. Rekord ma motywować uczniów i uświadamiać wielki potencjał organizacyjny bibliotek.  W akcji najważniejsi są uczniowie i to im podporządkowujemy działania, to im „ma się podobać”.

 

„Eksperci programowania”

Projekt będzie realizowany w 40 szkołach podstawowych w 12 gminach w podregionie wrocławskim. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć (tablety, maty edukacyjne, klocki LEGO WeDo 2.0 czy kamery USB).Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów ScratchScratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Nauczyciele w trakcie szkoleń  zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z podstaw programowania, zdobędą umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej oraz otrzymają wsparcie profesjonalnych trenerów na każdym etapie wdrażania zajęć. Organizatorem projektu jest Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu. W naszej szkole projekt realizowany będzie w bieżącym roku szkolnym wśród uczniów klas II i III.

 

Czytanie ma Moc to ogólnopolski program, którego celem jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania, promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie oraz wspieranie i inspirowanie pedagogów w pracy z tekstem literackim. Program obejmuje uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

 

Ogólnopolski Program  „Mała książka – wielki człowiek” został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Jego celem jest rozbudzanie w dzieciach miłość do czytania już od najmłodszych lat, zachęcenie rodziców i opiekunów do wspólnego, rodzinnego czytania i budowania w ten sposób trwałych więzi oraz przypominanie o  wynikających z czytania korzyściach dla rozwoju dziecka.  Jest to program realizowany we współpracy z rodzicami, którzy dzięki broszurze pt. „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” otrzymują nie tylko szereg wiadomości podpowiadających, jak wspierać dziecko w nauce czytania, ale także zbiór pomysłów na zabawy dla dzieci związane z tekstami z książki „Pierwsze abecadło”, którą otrzymali uczniowie klas 1. 

Skip to content