Światowy Wrocław

Światowy Wrocław to pilotażowy miejski projekt edukacyjny, który powstał w odpowiedzi na wyzwania związane z rosnącą liczbą obcokrajowców w naszym mieście ( we Wrocławiu mieszkają ludzie z około 120 krajów, a we wrocławskich szkołach i przedszkolach uczy się ponad 2000 dzieci i młodzieży z 41 krajów, mówiących w 18 językach).

„Światowy Wrocław” to cykl zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat wielokulturowości z udziałem obcokrajowców. Celem projektu jest podniesienie kompetencji międzykulturowych dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli, budowanie postaw otwartości i szacunku do drugiego człowieka niezależnie od kraju pochodzenia i kultury. Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej części obcokrajowiec w obecności nauczyciela prezentuje wiedzę odpowiednio dopasowaną do wieku odbiorców i wybranej lekcji (geografia, języki obce itd.). W drugiej części wiedzę na temat własnej kultury przedstawią uczniowie. Prezentacja może przybrać postać pokazu multimedialnego, mini-wykładu, przedstawienia teatralnego, wystawy fotografii itp. Podczas zajęć uczestnicy z pomocą tłumacza (opcjonalnie) nawiązują dialog i wymieniają się osobistymi refleksjami  i doświadczeniami.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat oraz do wszystkich dorosłych zainteresowanych integracją społeczną oraz podnoszeniem kompetencji międzykulturowych, w szczególności do nauczycielek i nauczycieli oraz innych osób pracujących we wrocławskich placówkach edukacyjnych.

Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie