Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Nasza szkoła realizuje długofalowy program promocji zdrowia, kształtuje postawy prozdrowotne, rozwija bazę materialną i środowisko fizyczne. Różnorodne działania prozdrowotne obejmują profilaktykę, aktywny styl życia, zdrowe i racjonalne żywienie oraz integrację środowiska szkolnego.
Szkoła uczestniczy w programie unijnym „Warzywa i owoce w szkole. Program dla szkół”  Celem nadrzędnym naszego Szkolnego Programu Promocji Zdrowia jest pogłębianie świadomości oraz promowanie zachowań sprzyjających zdrowi

Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie