Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Nasza szkoła realizuje długofalowy program promocji zdrowia, kształtuje postawy prozdrowotne, rozwija bazę materialną i środowisko fizyczne. Różnorodne działania prozdrowotne obejmują profilaktykę, aktywny styl życia, zdrowe i racjonalne żywienie oraz integrację środowiska szkolnego.
Szkoła uczestniczy w programie unijnym „Warzywa i owoce w szkole. Program dla szkół”  Celem nadrzędnym naszego Szkolnego Programu Promocji Zdrowia jest pogłębianie świadomości oraz promowanie zachowań sprzyjających zdrowi

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie