E-dziennik


Dokumenty

  1. Statut SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz. Tutaj
  2. Regulamin działalności samorządu. Tutaj
  3. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny w latach 2017 – 2021. Tutaj
  4.  PSO i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów. Tutaj
  5. Punktowy system oceniania zachowania. Tutaj
  6. Regulamin dyżurów uczniowskich. Tutaj

 

 

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie