E-dziennik


Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu

rok szkolny 2018/19

Poniedziałek

 

Nr l.

Godzina

Zajęcia

Nauczyciel

Sala

1

730  – 815

Edukacja polonistyczna

p. W. Konopka

16

1

730 – 815

Koło geograficzne

p. K. Smolnicka

22

1

730 – 815

Edukacja humanistyczna                                                  (klasa 3F)

p. A. Jacyszyn

24

2

825 – 910

Koło historyczne

p. I. Jurek

16

3

920 – 1005

Koło matematyczne                                                         (klasa 3A)

p. M. Mazzini

7

7

1310-1355

Koło dziennikarskie – klasy gimnazjalne

Koło polonistyczne (wg potrzeb)

p. M. Cyran

wolna

8

1405 – 1450

Koło matematyczne                                                            (klasy 5)

p. A. Cieślak

17

7

1310-1355

Koło wyrównawcze – język niemiecki

p. I. Lenart – Świerzowicz

38

9

1500-  1545

Koło fizyczne

p. S. Makowska

17

12-13

1745-1845

Koszykówka chłopców

p. J. Doliński

GIM

Wtorek

Nr l.

Godzina

Zajęcia

nauczyciel

sala

1

730 – 815

Koło teatralne

p. E. Drzewińska

14

2

825 – 910

Koło historyczne

p. M. Bachowski

15

6

1215-1300

Indywidualny program nauczania – matematyka

p. M. Mazzini

37

7

1310-1355

Terapia logopedyczna

p. W. Konopka

Gab. Ped.

8

1405 – 1450

Koło języka polskiego

p. A. Jacyszyn

26

9

1500-  1545

Deutsch ist einfach.

p. D. Dziemaszkiewicz

33

9

1500-  1545

Koło chemiczne

p. A. Porębna

30

 9

1500-  1545

Koło biologiczne

(co dwa tygodnie – klasy gimnazjalne)

p. U. Krajewska

21

9

1500-  1545

Edukacja matematyczna

(dwa wtorki w miesiącu)

p. M. Prajzner

29

9

1500-  1545

Edukacja chemiczna

 (godzina w miesiącu)

p. M. Prajzner

29

10

1550 – 1635

Zajęcia wyrównawcze  chemia/matematyka

 (godzina w miesiącu)

p. M. Prajzner

29

11- 12

1645 – 1730

Koszykówka dziewcząt

p. K. Górka

Gim

Środa

1

730  – 815

Edukacja polonistyczna klasy 8E/3Ai 3D (naprzemiennie)

p. E. Drzewińska

38

1

730  – 815

Edukacja humanistyczna klasa 8D

p. A. Jacyszyn

26

2

825-910

Koło matematyczne dla klasy 3A 

p. M. Mazzini

33

2

825-910

Klub Młodego Odkrywcy

(harmonogram tablica s. 29: klasy 4 – 3 grupy)

p. M. Prajzner

29

7

1310-1355

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
(3 GIM., 7-8 klasa SP)

p. W. Kopnopka

Gab. Ped

8

1405 – 1450

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne                                           (7-8 klasa SP)

p. W. Konopka

30

8

1405 – 1450

Koło języka angielskiego

p. O. Sioch

 

9

1500 – 1545

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

p. S. Szepiczak

9

9

1500 – 1545

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
(3 GIM; 7-8 klasa SP)

p. W. Konopka

29

8-9

1405-1545

Konsultacje i koło wyrównawcze język angielski

(klasy 7 B, 8 A)

p. A. Korzańska

 

9

1500 – 1545

Edukacja  matematyczna 

(klasy gimnazjalne)

p. M. Jaworowska

32

9

1500 – 1545

Koło informatyczne

(klasy SP wg potrzeb)

p. K. Gorszka

25

10

1555 – 1640

Klub dyskusyjny w języku angielskim

p. K. Dubowska

13

10

1555 – 1640

Koło biologiczne

(co dwa tygodnie – klasy gimnazjalne)

p. U. Krajewska

21

11

1650-1735

Koło informatyczne

p. J. Kopaczyńska

16

11-12

1650-1735

Piłka nożna/piłka ręczna

(klasa 4, 5 SP)

p. A. Kubasiewicz

GIM

Czwartek

3

920 – 1005

Warsztaty matematyczne dla klasy 5b 

p. M. Mazzini

22

6

1215-1300

Koło wyrównawcze z języka angielskiego dla klas 7 i 8 SP

p. M. Mędzkiewicz

 

8

1405 – 1450

Koło modelarskie  dla klas 4

p. A. Cieślak

34

8

1400 – 1445

Koło wyrównawcze – język angielski

p. U. Miszczak

13

8

1410 – 1450

Koło z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dla uczniów SP

p. K. Birecka

26

11-12

1640  -  1815

SKS siatkówka dla klas starszych
dziewczęta i chłopcy

p. R. Czerniawski

GIM

Piątek

0

650 – 725

Kółko matematyczne/zajęcia wyrównawcze

p. B. Grylewicz

32

1

730 -815

Edukacja humanistyczna

(przygotowanie do egzaminu)

p. D. Chatzinikolau

33

5

1110-1155

Edukacja humanistyczna

(klasy 3 gimnazjum)

p. J. Sikora

26

   8

1405 – 1450

Koło biologiczne

p. U. Krajewska

21

   8

1405 – 1450

Koło chemiczne

p. A. Porębna

 

8- 9

14050 – 1545

Zajęcia wyrównawcze klasa 7 i 8 SP.

p. M. Jaworowska

32

Sobota

Nr l.

Godzina

Zajęcia

nauczyciel

sala

2

800 – 1000

Edukacja matematyczna                                                          (raz w miesiącu dla klasy 3F)

p. A.Cieślak

17

2

1000 – 1130

Edukacja matematyczna                                                          (raz w miesiącu dla klasy 3B,C)

p. M. Chmiel

15

2

800 – 1000

Edukacja matematyczna                                                          (raz w miesiącu dla klasy 8D)

p. M. Chmiel

15

2

800 – 930

Edukacja humanistyczna klasa 8B                                          (raz w miesiącu sala nr 26)

p. A. Jacyszyn

26

2

800 – 930

Edukacja humanistyczna                                                            (raz w miesiącu)

p. D. Kucharski

15

           

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie