Wolontariat

20201222_084938

Wolontariat to zorganizowana działalność, która jest dobrowolną, bezinteresowną pomocą, jaką ludzie świadczą dla swojego otoczenia i dla siebie nawzajem. 
 
Szkolny wolontariat to nieocenione korzyści: 
- uwrażliwia dzieci i młodzież na problemy społeczne 
- uczy realizować potrzeby ludzkie z poszanowaniem drugiego człowieka 
- pomaga rozwijać i kształtować osobowość, ucząc żyć według uniwersalnych wartości 
- zachęca swoich członków do rzetelnej nauki, a także pomaga w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności 
- promuje życie wolne od nałogów i uczy radzić sobie w trudnych sytuacjach 
rozwija w wolontariuszach zmysł estetyki dzięki działalności kulturalnej   
 
  Długofalowym celem wolontariatu jest przygotowanie młodych ludzi – wolontariuszy – do dojrzałego życia w społeczeństwie przez uwrażliwienie ich na potrzeby otoczenia oraz naukę udzielania możliwie najbardziej efektywnego wsparcia. Aktywność wolontariacka uczy młodych ludzi szacunku dla innych, bezinteresownej pomocy, kultywowania wartości służących integralnemu rozwojowi człowieka oraz usprawniających funkcjonowanie całego społeczeństwa. Wolontariat szkolny daje młodzieży wiele szans i możliwości. Jest to okazja do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań i umiejętności – jednym słowem – do samorozwoju. Zapewnia satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, pomaga odkrywać sens życia, zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość bycia potrzebnym oraz kształtuje odpowiedzialną postawę życiową.   
 
 
W celu zapoznania się z najnowszymi działaniami Wolontariatu SP 81 zapraszamy do zakładki „Bieżące akcje” 
Skip to content

SP nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Jastrzębia 26, 53-148 Wrocław, dolnośląskie