Menu Zamknij

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia tematyczne w świetlicy szkolnej w ramach innowacji w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia specjalistyczne (logopedia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, biofeedback) w roku szkolnym 2021/2022

Skip to content