Menu Zamknij

Zakończone

Projekt „Szkoła w Mieście” to nowatorski sposób podejścia do realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów: język polski, matematyka, zajęcia teatralne, fizyka, chemia, biologia, wychowanie fizyczne przy zachowaniu dbałości o poczucie tożsamości z miejscem, w którym uczeń  żyje i rozwija się. Ideą projektu jest realizowanie treści podstawy programowej w przestrzeni Miasta w różnych organizacjach/instytucjach (teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie), a celem – zmiana oblicza szkoły, wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca edukacji, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost jakości nauczania, uczynienie „uczestnictwa w kulturze” naturalnym elementem życia uczniów. Dzięki zajęciom w ramach tego projektu  dzieci poznając wiele nowych instytucji i obiektów są jednocześnie odbiorcami i twórcami kultury oraz współtwórcami zajęć, warsztatów, doświadczeń. Udział w projekcie ma pozytywny wpływ na rozwój ich indywidualnych zainteresowań, sprzyja rozwojowi pod względem merytorycznym, poznawczym i emocjonalnym. Szkoła staje się miejscem pasji zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Projekt „Szkoła w Mieście” wzbogaca ofertę szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, patriotyzmu lokalnego,  wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu.

Projekt „Szkoła w Mieście” wzbogaca ofertę szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, patriotyzmu lokalnego, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu. W roku szkolnym 2019/2020 udział w projekcie brali uczniowie klas 1-8. 

Czytanie ma Moc to ogólnopolski program, którego celem jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania, promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie oraz wspieranie i inspirowanie pedagogów w pracy z tekstem literackim. Program obejmuje uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Skip to content