Menu Zamknij

Biblioteka

 

Biblioteka znajduje się na parterze budynku szkolnego. W odnowionym, jasnym pomieszczeniu, nad którym czuwa sympatyczny „MIŚ BIBLIOMAN” znaleźć można nie tylko lektury niezbędne dla uczniów wszystkich klas, ale także interesującą ofertę literatury beletrystycznej  i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży oraz zbiór słowników, encyklopedii, atlasów.  Głównym celem pracy biblioteki jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów, wskazywanie im źródeł informacji oraz przygotowanie do ich samodzielnego wyszukiwania i wykorzystania.

W bibliotece można samodzielnie dokonać wyboru książek (z wyjątkiem lektur i księgozbioru podręcznego, które podaje bibliotekarz), jednak zawsze można skorzystać z pomocy bibliotekarza.

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin (poniżej).

Biblioteka ma swój exlibris zaprojektowany przez ucznia w ostatnim roku funkcjonowania w budynku szkoły Gimnazjum nr 23 im. Wandy Rutkiewicz.

Księgozbiór biblioteczny jest systematycznie uzupełniany i wzbogacany, głównie dzięki rozmowom z czytelnikami o ich ulubionych autorach, książkach, zainteresowaniach i oczekiwaniach czytelniczych, którzy w ten sposób współdecydują o zawartości zbiorów bibliotecznych, czyniąc bibliotekę bliższą ich potrzebom.

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 81 im. Wandy Rutkiewicz

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną.
 • Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  uzgodnionych z  dyrektorem szkoły.
 • Z biblioteki mogą bezpłatnie korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 • W bibliotece:
 • a)  należy zachować ciszę;
 • b) nie wolno spożywać posiłków. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  1. wypożyczając je do domu,
  2. czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny).
 2. W wypożyczalni jest wolny dostęp czytelników do książek, ale lektury i książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki  (w tym tylko jedną lekturę). Za zgodą bibliotekarza można  wypożyczyć więcej książek, które nie są lekturami.
 4. Wypożyczane  książki po przeczytaniu powinny być zwracane systematycznie do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 7. Uczniowie klas VIII zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek i innych zbiorów bibliotecznych    w terminie określonym przez bibliotekarza w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  Nierozliczenie się uczniów z w/w materiałów, wychowawca klasy powinien uwzględnić przy ustalaniu oceny  zachowania.
 8.  Uczniowie klas I – VII muszą zwrócić wypożyczone z biblioteki podręczniki, natomiast mogą wypożyczyć książki na okres wakacji.
 9. Czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką w przypadku zmiany szkoły.
 10. Bibliotekarz może kserować  i drukować czytelnikom potrzebne czarno-białe materiały dydaktyczne (nie więcej niż 5 stron).

                               

                                                         Dlaczego warto czytać książki?                                                                                             Siedemnaście zalet książki w opracowaniu Szwedzkiej Akademii Literatury Dziecięcej.

 1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
 2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
 3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.

     4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, przyrodzie technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

 1. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
 2. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 3. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
 4. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
 5. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
 6. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź,
  że na problem można spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
 7. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak
  my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
 8. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki,
  innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych,
  buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
 9. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ja wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 10. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
 11. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom
  i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami, jest okazją do wspólnego spędzania czasu.
 12. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą – nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.

    17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom… Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

Książki zakupione do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Książki zakupione do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Najbliższe biblioteki

Biblioteką opiekuje się Pani Jolanta Starek.

 

Biblioteka zaprasza czytelników:

w poniedziałki 9.00 –  15.00
we wtorki 8.00 – 15.00
w środy 8.00 – 15.00   (15.00 – 16.00 – konsultacje)
w czwartki 8.00 – 14.00
w piątki 10.00 – 14.00
Skip to content