Menu Zamknij

Kadra

Kadra

Mariusz Chmiel – dyrektor szkoły

 

Krzysztof Oleś- wicedyrektor

 • Katarzyna Gorszka – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, informatyka
 • Małgorzata Klarowicz – edukacja wczesnoszkolna, etyka
 • Justyna Łukomska – edukacja wczesnoszkolna
 • Katarzyna Podczaszy – edukacja wczesnoszkolna
 • Izabela Ruczkowska – edukacja wczesnoszkolna, etyka
 • Maria Wędrychowicz – edukacja wczesnoszkolna
 • Mariusz Chmiel – matematyka
 • Anna Cieślak – matematyka, technika, fizyka
 • Marta Ekert – Mazzini – matematyka, informatyka
 • Bogumiła Grylewicz – matematyka
 • Urszula Krajewska – biologia
 • Jolanta Kopaczyńska – informatyka
 • Sabina Makowska – fizyka, informatyka
 • Krzysztof Oleś – matematyka, chemia
 • Monika Prajzner – matematyka, chemia 
 • Kazimiera Smolnicka – geografia
 • Monika Więckowska – chemia
 • Marcin Bachowski – historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
 • Marta Cyran – język polski
 • Ewa Drzewińska – język polski
 • Lidia Gustaw – język polski
 • Iwona Jurek – historia, wiedza o społeczeństwie
 • Dariusz Kucharski – historia, wiedza o społeczeństwie
 • Jarosław Sikora – język polski, etyka
 • Waldemar Szauer  – plastyka
 • Małgorzata Wrześniewska – Roszko – język polski
 
 
 • Kamila Birecka – język angielski
 • Marta Burandt – język angielski
 • Dorota Dziemaszkiewicz – język niemiecki
 • Izabela Lenart – Świerzowicz – język niemiecki, język polski jako obcy
 • Marta Polechońska – język niemiecki, muzyka
 • Magdalena Mędzkiewicz – język angielski, język hiszpański, plastyka
 • Agnieszka Niedzielska – język angielski
 • Sylwia Szepiczak – język angielski
 • Anna Wasiak – język angielski
 • Marcin Branowski – wychowanie fizyczne
 • Agnieszka Dolińska – wychowanie fizyczne
 • Janusz Doliński – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 • Krzysztof Górka – wychowanie fizyczne
 • Klaudia Jaworska – wychowanie fizyczne
 • Łukasz Kraul  – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Adam Kubasiewicz – wychowanie fizyczne
 • Żaneta Ostojak – gimnastyka korekcyjna
 • Agnieszka Wilk – kierownik świetlicy, przyroda
 • Klaudia Jaworska
 • Iwona Jurek
 • Paulina Płońska 
 • Justyna Pulikowska
 • Katarzyna Podczaszy
 • Mariia Shein – Hoshko
 • Aleksandra Stawik – Graf
 • Dariusz Kempiński – religia
 • Jan Domagała – religia
 • Beata Stogowska
 • Dorota Kozak
 • Małgorzata Klarowicz
 • Agnieszka Dolińska
 • Klaudia Jaworska
 • Agnieszka Niedzielska
 • Dorota Dziemaszkiewicz
 • Ludmiła Cząstkiewicz – pedagog specjalny
 • Agnieszka Dziemidok – pedagog specjalny, rewalidacja 
 • Marta Polechońska – pedagog specjalny, rewalidacja
 • Aldona Warych – pedagog specjalny, rewalidacja
 • Monika Więckowska – pedagog specjalny, rewalidacja

1a – Maria Wędrychowicz

1b – Małgorzata Klarowicz

2a – Izabela Ruczkowska

2b – Justyna Łukomska

3a – Katarzyna Gorszka

3b – Katarzyna Podczaszy

4a – Dariusz Kucharski

4b – Jarosław Sikora

5a – Marta Polechońska

6a – Marta Ekert – Mazzini

OP 4-6 – Janusz Doliński

7a – Monika Prajzner

7b – Dorota Dziemaszkiewicz

7c – Sabina Makowska

7d – Marcin Bachowski

8a – Sylwia Szepiczak

8b – Marta Burandt

8c – Iwona Jurek

8d – Marta Cyran

8e – Bogumiła Grylewicz

8f – Urszula Krajewska

8g – Magdalena Mędzkiewicz

Skip to content